TEORIE TYPŮ – PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ SEBE I DRUHÝCH
ÚVODNÍ SEMINÁŘ

Asi to znáte. Chcete na sobě pracovat. Nebo to chce někdo po vás. Začnete tím, že vyplníte dotazník, abyste se dozvěděl, jaký jste, jaké jsou vaše silné a slabé stránky. S výsledkem se nějak smíříte a rozhodnete se, že se zlepšíte, třeba v komunikaci. Jdete na seminář, naučíte se nové techniky... a za pár týdnů je všechno při starém.
PROČ SEBEPOZNÁNÍ SKRZE DOTAZNÍKY A ROZVÍJENÍ SEBE SAMA POMOCÍ NAUČENÝCH TECHNIK FUNGUJÍ JEN KRÁTKODOBĚ?

 • Protože se zaměřují na vaše chování. To je ve skutečnosti jen špičkou ledovce. Hluboko ve vás, ve vašem mozku, leží to, co vaše chování řídí. Jsou to vaše vrozené preference.
 • Mají přímý vliv na to, jaké typy informací v komunikaci „slyšíte“ a jaké opomíjíte
 • Ovlivňují faktory, které berete v úvahu při rozhodování
 • Způsobují, že některé činnosti jsou pro vás zajímavou výzvou a jiné opakovaně odkládáte
 • Jsou zodpovědné za to, že některé dovednosti se naučíte velmi snadno a v jiných se nemůžete zlepšit.


Teorie typů – praktické poznávání sebe i druhých (úvodní seminář)


Cíle dvoudenního semináře:

Budu-li se programu aktivně účastnit,

 • porozumím tomu, jaké jsou moje vrozené potřeby, co mě motivuje a co mě vyčerpává,
 • jaké dopady to má na moji práci, vztahy i komunikaci s ostatními.
 • uvědomím si, v čem jsou druzí jiní než já, naučím se tuto rozdílnost oceňovat a využívat pro spolupráci.

Co znamená „aktivně se účastnit“? Co se po mně bude chtít?

 • „Být na příjmu“, tj. věnovat pozornost informacím, které budou přicházet ve formě konkrétních příkladů z praxe i skrze teoretický základ, o který se tyto praktické zkušenosti opírají.
 • Analyzovat informace, porovnávat je se svou zkušeností a vyhodnocovat jejich užitečnost pro sebe a svůj rozvoj.

Co se po mně nebude chtít?

 • Abych vyplňoval/a nějaký dotazník a nějak se tím „zaškatulkoval/a“;
 • abych se účastnil/a aktivit, ve kterých bych se musel/a před ostatními nějak odhalovat;
 • abych hrál/a nějaké samoúčelné hry jen proto, abychom se pobavili.


Ohlasy účastníků

1 /
 • „Rád bych poděkoval za seminář, který byl velmi užitečný jak pro mě, tak pro moje kolegy. Nejvíce mě ale překvapilo, jak velký vliv může mít na zlepšení spolupráce díky pochopení či uvědomění si potřeb druhých v komunikaci.“

  Gregor, ředitel

 • „Je super vědět, jaký jsem typ. Je pro mě důležité, že se s tím můžu srovnat (ano, asi mám problém se sebepřijetím:-) a vím, že v tom nejsem sama a především, že za to nemůžu, že je to dané (to je velká úleva). Můžu si z toho vzít to dobré a pokusit se rozvíjet i své slabší stránky. “

  Marie

 • „Trochu jsem se obávala, že když jde o sebepoznání, budu o sobě muset mluvit. Nemusela jsem. Přitom celá atmosféra byla velmi kooperativní a prakticky všichni se opravdu chtěli někam posunout. Byl to velký rozdíl proti většině tréninků v oblasti „soft skills“, kterých jsem se kdy účastnila.“

  Simona, manažerka ve farmaceutickém průmyslu

 • „Seminář mi přinesl především poznání, kdo jsem, v čem nebo kde se cítím dobře, a poznání, jak s jinými komunikovat – moc mě mrzí, že jsem toto nevěděla dřív, když byli kluci ještě malí, ale myslím, že mi to ulehčí komunikaci a přístup k nim i dnes. Teorii typů využiji také v práci při jednání s lidmi.“

  Karla, maminka dvou chlapců (10 a 14 let)

 • „Líbilo se mi, že vše bylo pěkně vysvětleno a i ukázáno na příkladech z praxe, což mi velmi pomáhá při učení, umím si situaci hned představit a snadno si to potom zapamatuji. Sdílení s lidmi, kteří jsou stejní jako já, mi také vyhovovalo. A byla jsem ráda, že nemusíme jako jednotlivci předvádět něco před ostatními, s tím bych měla problém.“

  Katka, ředitelka plavecké školy

 • „Za sebe chci poděkovat za plodně strávený čas. Byl to opravdu užitečné. Podle mého názoru by tento seminář měl být samozřejmou součástí vzdělávání každého člověka, který pracuje s lidmi.“

  Jitka, učitelka

 • „Vyhovovalo mi, že jsem se nemusela “odhalovat” a bylo na mně, jak “dokonale” se vystihnu v rámci typologie. Ta vlastní zodpovědnost ve smyslu otevřenosti a upřímnosti sama k sobě s cílem utvrdit se v tom, co o sobě vím, a dychtivostí dozvědět se, co za tím stojí.“

  Pavlína, personalistka

 • „Bylo fajn, že byl seminář pojat “aktivizačně”. :-) Byl pestrý, nestačil jsem se nudit. Opravdu jsem se hodně naučil, aniž bych si všiml kdy a jak.“

  Roman, trenér a majitel obchodu se sportovním zbožím

 • „Byla jsem již na 2 seminářích (vždy 2 dny) o sebepoznání a ano, tu a tam jsem se v nich našla, jako že jsem to já, mraky konkrétních příkladů a bavilo mě to, ale vše jaksi za pár dnů vyprchalo do ztracena právě proto, že jsem se nalézala vždy jen v konkrétních situacích, ale ten základ nebyl nikde jasně vyřčen. Myslím, že Teorie typů je v tomto výjimečná. Člověk se fakt najde, zjistí ten základ, na kterém to stojí, co preferuje a co ne, a může se díky tomu dál rozvíjet.“

  Sabina, asistentka ředitele

 • „Snad poprvé jsem zažil takový pocit „prozření“ a pochopení rozdílů mých stylů myšlení a vyjadřování v různých prostředích a situacích. Největší aha přišlo, když jsem odhalil své typové preference a zároveň pochopil, proč se někdy chovám úplně jinak (přeskakuju do svých nepreferovaných funkcí).“

  Martin, finanční ředitel

 • „V průběhu semináře pro mě bylo nejdůležitější pozvolné, metodické, ale nenásilné vysvětlení základů, na kterých jsem dobře pochopil celou teorii a stále ji dokázal aplikovat do praxe. Každou vteřinu jsem měl pocit, že se dozvídám něco nového. S každou novou informací jsem chtěl vědět víc a víc... na konci semináře jsem měl, s trochou nadsázky pocit, jako by byl život před seminářem a po něm.“

  Jarda, manažer v IT

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

Chcete vědět víc?


Přihlaste se na úvodní seminář

Navštivte www.teorietypu.cz – portál o praktických zkušenostech s aplikací teorie typů.

TEORIE TYPŮ
ÚVODNÍ SEMINÁŘ
NAŠE NABÍDKA
NABÍDKA PRO HR
O NÁS
KONTAKT


Mea Gnosis s.r.o.
Pobřežní 249/46,
186 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 29416698
DIČ: CZ29416698

Mgr. Šárka Miková
Odborný garant

sarka.mikova@meagnosis.cz
+420 606 580 371

Tento web, tak jako skoro všechny weby na světě, využívá k poskytování služeb cookies. Teorie typu Vás o tom musí dle nařízení EU informovat a požádat o souhlas, což tímto činí. Děkuji!
Souhlasím