TEORIE TYPŮ


TEORIE TYPŮ

Není nástrojem pro zařazování lidí do škatulek a rigidních kategorií, ale je nástroj pro odhalení vrozených psychologických potřeb člověka.
Na rozdíl od jiných typologií neposkytuje statický popis silných a slabých stránek člověka, ale nabízí dynamický model rozvoje osobnosti v souladu s jejím vrozeným potenciálem.
Nenutí člověka vyplňovat dotazník a tím se někam zařadit, ale důvěřuje schopnostem člověka sám odhalit vlastní typové preference.
Nestaví na tom, jak se lidé chovají, (protože to se mění v závislosti na situaci), ale popisuje, proč se tak chovají, odhaluje vnitřní motor každého člověka (protože to je faktor velmi stabilní).
Není teoretickým přístupem k člověku, ale vychází z praktických zkušeností a opírá se o nejnovější výzkumy fungování mozku.


Kladete si i Vy někdy následující otázky?

  • Proč mě některé činnosti baví a dělám je rád a jiným bych se nejraději vyhnul, protože mi nedávají smysl nebo mě vyčerpávají?
  • Proč se s některými lidmi hned naladím na stejnou notu a s jinými komunikace vázne? Proč se mi s někým spolupracuje velmi snadno a k jinému obtížně hledám cestu?

Odpověď na tyto otázky hledejme v našich vrozených psychologických potřebách.

Potřeby jsou nejhlubší vrstva naší osobnosti, proto si je většinou neuvědomujeme a předpokládáme stejné potřeby i u ostatních lidí. A tak nás překvapí, když někteří kolegové komunikují způsobem, kterému nerozumíme, spolupracují jinak, než bychom chtěli, nebo pokud jsou například podřízení nespokojeni.


Pyramida potřeb A. Maslowa ukazuje, jak důležité je pro život člověka naplňování tzv. nižších potřeb (potřeb fyzických a bezpečí). Pokud ale neřešíme existenční problémy, jsou pro nás mnohem důležitější tzv. vyšší potřeby (sounáležitost, uznání a seberealizace). Díky vrozeným preferencím na úrovni nastavení našeho mozku se ale konkrétní podoba těchto potřeb u různých typů lidí liší.

Člověk, aniž si to uvědomuje, tíhne k tomu, vyskytovat se v prostředí, které vychází vstříc jeho potřebám, a dělat to, co jeho vyšší potřeby naplňuje: komunikuje způsobem, který je mu vlastní, pro spolupráci vyhledává lidi, kteří mu svým přístupem vyhovují, jako manažer vede lidi tak, jak by chtěl být veden. Často však naráží, protože lidé kolem či podřízení mají úplně jiný motor – zdroj vnitřní motivace.

PŘÍKLAD

Jak různé typy odpovídají na otázku: „Co přispívá k naplňování potřeby seberealizace?“
  • Jasné a konkrétní zadání úkolu, pravidla, která se nemění.
  • Nesvazující prostředí, které umožní přistupovat k úkolům po svém, bez návodů a metodik.
  • Možnost samostatně si stanovovat výzvy a úkoly k řešení.

Teorie typů

  • přináší propracovaný systém, který odhaluje zdroje lidského chování a umožňuje různé projevy lidí vysvětlovat,
  • odhaluje, proč dochází k neporozumění nebo pnutí mezi lidmi, a umožňuje vyhnout se zbytečným konfliktům,
  • „obrušuje hrany“, zvyšuje toleranci k „nedokonalostem“ druhých lidí,
  • umožňuje vytvářet prostředí, které podporuje vnitřní motivaci člověka,
  • dodává sebejistotu a zmírňuje pochybnosti o sobě, ukazuje cesty rozvoje osobnosti.
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

Chcete vědět víc?


Přihlaste se na úvodní seminář

Navštivte www.teorietypu.cz – portál o praktických zkušenostech s aplikací teorie typů.

TEORIE TYPŮ
ÚVODNÍ SEMINÁŘ
NAŠE NABÍDKA
NABÍDKA PRO HR
O NÁS
KONTAKT


Mea Gnosis s.r.o.
Pobřežní 249/46,
186 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 29416698
DIČ: CZ29416698

Mgr. Šárka Miková
Odborný garant

sarka.mikova@meagnosis.cz
+420 606 580 371

Tento web, tak jako skoro všechny weby na světě, využívá k poskytování služeb cookies. Teorie typu Vás o tom musí dle nařízení EU informovat a požádat o souhlas, což tímto činí. Děkuji!
Souhlasím