PŘIHLASTE SE NA ÚVODNÍ SEMINÁŘ
OHLASY ÚČASTNÍKŮ

Otevřené kurzy jsou otevřené opravdu každému. Nebudeme Vás zahlcovat spoustou složitých pojmů. Pokud si to nebudete sami přát, neopustíte ani na minutu svou komfortní zónu.

Kurzy připravujeme tak, abyste si svou investici užili a porozuměli nově nabytým informacím.


PŘIHLASTE SE NA ÚVODNÍ SEMINÁŘ


PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ SEBE I DRUHÝCH

Čas:
První den 09:00 – 18:00
Druhý den 09:00 – 17:00

Cena kurzu:
7.000 Kč (290 EUR) bez DPH

Účastníci ze školství, neziskových organizací a rodiče na rodičovské dovolené platí dotovanou cenu 3.300 Kč (139 EUR) + DPH (počet těchto účastníků je limitován).


Datum a místo konání - vyberte zaškrtnutím (v závorce je uveden počet volných míst / max. počet účastníků)

Invalid Input

Místa konání:
PRAHA - Rybničná 1, Praha 6
BRNO - Gymnázium, Elgartova 689/3, Brno

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Jméno a příjmení
Prosím vyplňte jméno a přijmení

Email
Prosím zadejte Vaši emailovou adresu.

Telefon
Invalid Input

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Jméno a příjmení
Prosím vyplňte jméno a přijmení

Název firmy
Invalid Input

Ulice a č.p.:
Invalid Input

Město
Invalid Input

PSČ
Invalid Input

Invalid Input

DIČ
Invalid Input

Zpráva
Invalid Input

Invalid Input

Vyplněním údajů dávám společnosti Mea Gnosis s.r.o., IČ: 29416698, se sídlem Pobřežní 249/46, 186 08, Praha 8, jakožto správcem, souhlas ke zpracování svých osobních údajů za účelem dalšího kontaktu, nabízení výrobků, obchodu a služeb společností Mea Gnosis s.r.o.

Souhlas uděluji na dobu neurčitou od data vyplnění. Společnost Mea Gnosis s.r.o. bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto dokumentu a bude je dále zpracovávat.

Společnost Mea Gnosis s.r.o. informuje tímto každého, kdo poskytl své osobní údaje ke zpracování, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění /dále jen zákon/, to je zejména o tom, že poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné, že osoba poskytující své osobní údaje má právo přístupu k nim, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze, Pplk. Sochora 27,PSČ 17000 v případě, že zjistí, že společnost Mea Gnosis s.r.o. porušuje své povinnosti vyplývající z tohoto zákona a má také právo požadovat zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidací svých osobních údajů, a to bezplatně.
Ohlasy účastníků

1 /
 • „Rád bych poděkoval za seminář, který byl velmi užitečný jak pro mě, tak pro moje kolegy. Nejvíce mě ale překvapilo, jak velký vliv může mít na zlepšení spolupráce díky pochopení či uvědomění si potřeb druhých v komunikaci.“

  Gregor, ředitel

 • „Je super vědět, jaký jsem typ. Je pro mě důležité, že se s tím můžu srovnat (ano, asi mám problém se sebepřijetím:-) a vím, že v tom nejsem sama a především, že za to nemůžu, že je to dané (to je velká úleva). Můžu si z toho vzít to dobré a pokusit se rozvíjet i své slabší stránky. “

  Marie

 • „Trochu jsem se obávala, že když jde o sebepoznání, budu o sobě muset mluvit. Nemusela jsem. Přitom celá atmosféra byla velmi kooperativní a prakticky všichni se opravdu chtěli někam posunout. Byl to velký rozdíl proti většině tréninků v oblasti „soft skills“, kterých jsem se kdy účastnila.“

  Simona, manažerka ve farmaceutickém průmyslu

 • „Seminář mi přinesl především poznání, kdo jsem, v čem nebo kde se cítím dobře, a poznání, jak s jinými komunikovat – moc mě mrzí, že jsem toto nevěděla dřív, když byli kluci ještě malí, ale myslím, že mi to ulehčí komunikaci a přístup k nim i dnes. Teorii typů využiji také v práci při jednání s lidmi.“

  Karla, maminka dvou chlapců (10 a 14 let)

 • „Líbilo se mi, že vše bylo pěkně vysvětleno a i ukázáno na příkladech z praxe, což mi velmi pomáhá při učení, umím si situaci hned představit a snadno si to potom zapamatuji. Sdílení s lidmi, kteří jsou stejní jako já, mi také vyhovovalo. A byla jsem ráda, že nemusíme jako jednotlivci předvádět něco před ostatními, s tím bych měla problém.“

  Katka, ředitelka plavecké školy

 • „Za sebe chci poděkovat za plodně strávený čas. Byl to opravdu užitečné. Podle mého názoru by tento seminář měl být samozřejmou součástí vzdělávání každého člověka, který pracuje s lidmi.“

  Jitka, učitelka

 • „Vyhovovalo mi, že jsem se nemusela “odhalovat” a bylo na mně, jak “dokonale” se vystihnu v rámci typologie. Ta vlastní zodpovědnost ve smyslu otevřenosti a upřímnosti sama k sobě s cílem utvrdit se v tom, co o sobě vím, a dychtivostí dozvědět se, co za tím stojí.“

  Pavlína, personalistka

 • „Bylo fajn, že byl seminář pojat “aktivizačně”. :-) Byl pestrý, nestačil jsem se nudit. Opravdu jsem se hodně naučil, aniž bych si všiml kdy a jak.“

  Roman, trenér a majitel obchodu se sportovním zbožím

 • „Byla jsem již na 2 seminářích (vždy 2 dny) o sebepoznání a ano, tu a tam jsem se v nich našla, jako že jsem to já, mraky konkrétních příkladů a bavilo mě to, ale vše jaksi za pár dnů vyprchalo do ztracena právě proto, že jsem se nalézala vždy jen v konkrétních situacích, ale ten základ nebyl nikde jasně vyřčen. Myslím, že Teorie typů je v tomto výjimečná. Člověk se fakt najde, zjistí ten základ, na kterém to stojí, co preferuje a co ne, a může se díky tomu dál rozvíjet.“

  Sabina, asistentka ředitele

 • „Snad poprvé jsem zažil takový pocit „prozření“ a pochopení rozdílů mých stylů myšlení a vyjadřování v různých prostředích a situacích. Největší aha přišlo, když jsem odhalil své typové preference a zároveň pochopil, proč se někdy chovám úplně jinak (přeskakuju do svých nepreferovaných funkcí).“

  Martin, finanční ředitel

 • „V průběhu semináře pro mě bylo nejdůležitější pozvolné, metodické, ale nenásilné vysvětlení základů, na kterých jsem dobře pochopil celou teorii a stále ji dokázal aplikovat do praxe. Každou vteřinu jsem měl pocit, že se dozvídám něco nového. S každou novou informací jsem chtěl vědět víc a víc... na konci semináře jsem měl, s trochou nadsázky pocit, jako by byl život před seminářem a po něm.“

  Jarda, manažer v IT

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.
TEORIE TYPŮ
ÚVODNÍ SEMINÁŘ
NAŠE NABÍDKA
NABÍDKA PRO HR
O NÁS
KONTAKT


Mea Gnosis s.r.o.
Pobřežní 249/46,
186 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 29416698
DIČ: CZ29416698

Mgr. Šárka Miková
Odborný garant

sarka.mikova@meagnosis.cz
+420 606 580 371

Tento web, tak jako skoro všechny weby na světě, využívá k poskytování služeb cookies. Teorie typu Vás o tom musí dle nařízení EU informovat a požádat o souhlas, což tímto činí. Děkuji!
Souhlasím