ROZVOJOVÉ PROGRAMY
PRO JEDNOTLIVCE


Komunikace a motivace v kontextu Teorie typů (dlouhodobý program)


Dlouhodobý vzdělávací program je určen absolventům úvodního semináře „Teorie typů: praktické poznávání sebe i druhých“, na kterém účastníci získali základy typologické teorie a odhalili své typové preference.
ROZVOJOVÝ PROGRAM JE ROZDĚLEN DO TŘÍ TEMATICKÝCH KAPITOL

Komunikace

Díky rozmanitým psychologickým potřebám a typovým preferencím mluví lidé „různými jazyky“ – preferují komunikaci rozdílnými způsoby. Ty jsou zároveň relativně dobře předvídatelné: když rozumíme komunikačnímu stylu dané osoby, můžeme výrazně zvýšit své šance, že tuto osobu oslovíme, že „uslyší“, co jí říkáme. Zkreslení v komunikaci se bude minimalizovat, zvýší se úroveň porozumění a předejde konfliktům.

Řešené otázky a rozvíjené dovednosti:

Jak rozpoznávat komunikační jazyky? Jak se jim přizpůsobovat?
Jak předcházet konfliktním situacím, jak je efektivně řešit?
Jak nekonfliktně říct, co mi vadí. Jak přiměřeně reagovat, když mě někdo kritizuje?
Jak poskytovat zpětnou vazbu druhému člověku s ohledem na jeho typové preference?


Nábor a vedení lidí

Vytvoření podmínek pro to, aby byly naplňovány psychologické potřeby zaměstnanců a dokázali se sami motivovat, není jednoduché. Do hry vstupují mimo jiné typové preference manažera a jeho lidí: různé preference znamenají různé psychologické potřeby, a tudíž i různé zdroje vnitřní motivace.

Řešené otázky a rozvíjené dovednosti:

Jak psychologické potřeby souvisí s preferovanými činnostmi a rolemi v zaměstnání?
Jak moje typové preference ovlivňují můj přístup k vedení lidí?
Jak je můj styl vnímám ostatními, co okolí vyhodnocuje jako efektivní a co je naopak považováno za slabé stránky?
Jak vést rozvojové a hodnotící rozhovory a brát přitom v úvahu typové preference?


Reagování ve stresu

Pokud nejsou naplňovány naše psychologické potřeby, trpíme nedostatkem energie a reagujeme mimo své obvyklé vzorce chování. Okolí bývá překvapeno a my svého chování litujeme. Různé typy přitom shledávají jako stresující různé situace a činnosti.

Řešené otázky a rozvíjené dovednosti:

Jaké situace, činnosti či dovednosti jsou pro jednotlivé typy stresující a jakými způsoby na stres reagují?
Jak stresovým situacím předcházet? Jak se z nich dostat ven?
Co dělat pro prevenci chronického stresu či syndromu vyhoření? Co může různým typům pomoci?

CO PŘINÁŠÍ DLOUHODOBÝ PROGRAM ?

Možnost učit se v pestré skupině účastníků různých typových preferencí a rozmanitých profesí, prohloubení informací, rozvoj dovedností, osobní rozvoj.

PRŮBĚH PROGRAMU A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ

Program se skládá z účasti na seminářích a individuálních konzultací:

Semináře jsou ryze interaktivní a jejich program zohledňuje různost učebních stylů účastníků, aby bylo dosaženo maximální individualizace, a tudíž i efektivity učení. V individuálních konzultacích převažuje poradenský a mentorský přístup, kombinuje se individuální výuka s tréninkem dovedností. Konzultace lze doplnit stínováním a supervizí, které umožní konzultantovi poskytnout klientovi bezprostřední zpětnou vazbu při aplikaci naučených dovedností v praxi.

Rozsah:

Semináře: 8 dnů (ve dvoudenních blocích – pátek +sobota)
Individuální konzultace: 3x 90 min. (kdykoliv v průběhu programu dle potřeby účastníků)
Emailové konzultace (dle potřeby účastníků)

Lektor a konzultant:

Mgr. Šárka Miková, poradenská psycholožka, lektorka, jednatelka Mea Gnosis, s.r.o.


KONTAKTUJTE NÁS PRO VÍCE INFORMACÍ


Jméno a příjmení
Prosím vyplňte jméno a přijmení
E-mail
Prosím zadejte Vaši emailovou adresu.
Zpráva
Invalid Input

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

Chcete vědět víc?


Přihlaste se na úvodní seminář

Navštivte www.teorietypu.cz – portál o praktických zkušenostech s aplikací teorie typů.

TEORIE TYPŮ
ÚVODNÍ SEMINÁŘ
NAŠE NABÍDKA
NABÍDKA PRO HR
O NÁS
KONTAKT


Mea Gnosis s.r.o.
Pobřežní 249/46,
186 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 29416698
DIČ: CZ29416698

Mgr. Šárka Miková
Odborný garant

sarka.mikova@meagnosis.cz
+420 606 580 371

Tento web, tak jako skoro všechny weby na světě, využívá k poskytování služeb cookies. Teorie typu Vás o tom musí dle nařízení EU informovat a požádat o souhlas, což tímto činí. Děkuji!
Souhlasím