FIREMNÍ PROGRAMY
Východiska firemních programů:

 • Programy zohledňují ověřenou praxi, že rozvoj dovedností (např. trénink komunikace) nepřináší skutečné a dlouhodobé změny v chování člověka, pokud se neberou v úvahu jeho osobnostní dispozice.
 • Programy využívají Teorii typů, která popisuje vrozené potřeby různých typů lidí, jejich motivační zdroje a činnosti, pro které jsou přirozeně disponovaní. Takové činnosti dobíjí jejich energii, podávají vysoké výkony a jsou spokojení. Díky tomu se pak mohou efektivně rozvíjet i v tom, pro co přirozené dispozice nemají.

Forma a rozsah programů

Firemní programy jsou dlouhodobé, protože jednorázové akce nepřinášejí skutečné změny.

Vstupní blok zahrnuje:

 • Dvoudenní seminář (nalezení vlastních typových preferencí, potřeb a zdrojů motivace, porozumění potřebám jiných typů lidí).
 • Individuální konzultace (analýza potřeb, identifikace možností rozvoje).

Přínos vstupního bloku:

 • Účastníci porozumí tomu, jaké dopady mají jejich vrozené dispozice na pracovní výkonnost, vztahy, komunikaci a spolupráci v týmu, odhalí možnosti rozvoje.
 • Účastníci se naučí oceňovat rozmanitost potřeb a chování druhých lidí a budou vůči nim trpělivější a ohleduplnější. Zlepší se vztahy, ubyde konfliktních situací.
 • Firma získá přehled o potenciálu svých zaměstnanců a podklad pro vytváření jejich individuálních rozvojových programů.
 • Společně nastavíme další obsah programu, který bude odpovídat dlouhodobé strategii firmy a zároveň reflektovat rozvojové potřeby jednotlivců.

Navazující bloky se mohou týkat:

 • Komunikace
 • Spolupráce v týmu
 • Vedení lidí
 • Reagování ve stresu a prevence syndromu vyhoření

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

Chcete vědět víc?


Přihlaste se na úvodní seminář

Navštivte www.teorietypu.cz – portál o praktických zkušenostech s aplikací teorie typů.

TEORIE TYPŮ
ÚVODNÍ SEMINÁŘ
NAŠE NABÍDKA
NABÍDKA PRO HR
O NÁS
KONTAKT


Mea Gnosis s.r.o.
Pobřežní 249/46,
186 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 29416698
DIČ: CZ29416698

Mgr. Šárka Miková
Odborný garant

sarka.mikova@meagnosis.cz
+420 606 580 371

Tento web, tak jako skoro všechny weby na světě, využívá k poskytování služeb cookies. Teorie typu Vás o tom musí dle nařízení EU informovat a požádat o souhlas, což tímto činí. Děkuji!
Souhlasím