Nabídka pro HR


Angažovanost zaměstnanců

Zvyšování angažovanosti zaměstnanců je komplexní oblast. Při jejím řešení berou firmy málo v úvahu dva klíčové faktory:

  • Výsledky výzkumů ukazují, že dosavadní motivační systémy postavené na vnější motivaci (finančních odměnách a benefitech) přestávají fungovat. Efektivní je naopak mířit na vnitřní motivaci každého zaměstnance.
  • Do firem přichází nová generace zaměstnanců, jejichž prioritou není stabilita místa, ale vlastní rozvoj. Ve firmě zůstávají, dokud se mohou učit něco, co zlepšuje jejich schopnosti a dovednosti.

Pomůžeme vám nastavit takové podmínky rozvoje, aby zaměstnanec byl angažovaný, ve firmě vydržel co nejdéle a investice do jeho rozvoje se vám vrátily.

Díky NAŠEMU PROGRAMU budete schopni dlouhodobě zajišťovat, aby pracovní náplň zaměstnance byla neustále v jeho „zóně nejbližšího rozvoje“. Aby se mohl zlepšovat v tom, co je pro něj výzva – taková, která překračuje jeho komfortní zónu, ale zároveň není příliš náročná, aby způsobila selhání a ztrátu motivace.


Individualizovaný management

70 % zaměstnanců, kteří se rozhodnou z firmy odejít, uvádí jako důvod svého přímého nadřízeného. Manažer totiž většinou vede lidi tak, jak by sám chtěl být veden. Nerespektuje individuální potřeby rozvoje jednotlivců, které vychází z jejich vrozených dispozic. A i když by je respektovat chtěl, nedokáže je odhalit, protože naše vrozené potřeby si většinou neuvědomujeme ani my sami.

DVOUDENNÍ SEMINÁŘ a individuální konzultace s manažerem a jeho týmem poskytnou konkrétní návod, co má manažer dělat, aby své lidi udržel a zvýšil jejich angažovanost.


Nábor „osobností“ bez testů

Personalisté se při náboru nového zaměstnance snaží proniknout do jeho osobnosti. Dělají to intuitivně, opírají se o své zkušenosti a využívají nejrůznější testy. Ty však velmi často nedokáží předpovídat, co bude člověka motivovat, aby byl angažovaný a výkonný.

Díky našemu DLOUHODOBÉMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU se:

  • naučíte klást takové otázky, které míří do samotné podstaty osobnosti uchazeče
  • naučíte se v odpovědích uchazeče identifikovat jeho vrozené potřeby, které jsou klíčové pro jeho motivaci, a tudíž angažovanost a výkonnost
  • při takto vedeném pohovoru také získáte přehled o tom, do jaké míry bude pracovní pozice odpovídat jeho vrozeným dispozicím a potřebám rozvoje, jak zapadne do týmu a firemní kultury.
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

Chcete vědět víc?


Přihlaste se na úvodní seminář

Navštivte www.teorietypu.cz – portál o praktických zkušenostech s aplikací teorie typů.

TEORIE TYPŮ
ÚVODNÍ SEMINÁŘ
NAŠE NABÍDKA
NABÍDKA PRO HR
O NÁS
KONTAKT


Mea Gnosis s.r.o.
Pobřežní 249/46,
186 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 29416698
DIČ: CZ29416698

Mgr. Šárka Miková
Odborný garant

sarka.mikova@meagnosis.cz
+420 606 580 371

Tento web, tak jako skoro všechny weby na světě, využívá k poskytování služeb cookies. Teorie typu Vás o tom musí dle nařízení EU informovat a požádat o souhlas, což tímto činí. Děkuji!
Souhlasím